Välj start/slut

Vald adress är:

Ta bort

Vill du ta bort punkt?
Close

Close

CYKELRESEPLANERARE

Cykelnät
Det cykelvägnät som ligger till grund för cykelreseplaneraren är det vägnät som finns inrapporterat till Nationell Vägdatabas (NVDB).

Geografisk avgränsning
Cykelreseplaneraren kan hitta cykelvägar i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Stenungsund, Lerum, Alingsås, Kungsbacka och Varberg.

Så använder du cykelreseplaneraren
Det finns två sätt att planera en cykelresa. Antingen genom att ange gatunamn i text och trycka på Beräknaknappen. Den valda resan visas i kartan med en blå linje.

Alternativt genom att klicka i kartan för att placera start- och slutpunkt.
Gör så här: För att ange en startpunkt, klicka på en plats i kartan. I dialogrutan som visas väljer du en adress, anger att det är resans startpunkt samt trycker OK. Nu visas en grön punkt i kartan. För att ange en slutpunkt, klicka på en plats i kartan. I dialogrutan som visas väljer du en adress, anger att det är resans slutpunkt samt trycker OK. Nu visas även en röd punkt i kartan. Tryck på knappen Beräkna. Den valda resan visas i kartan med en blå linje.

När den valda resan visas, kan du se fler detaljer om resan genom att trycka på knappen Beskrivning.

Under knappen Visa på karta kan du ange om du vill att cykelparkeringar, cykelserviceplatser, pumpstationer samt lånecykelstationer ska visas i kartan.

Visa på karta

Välj

Vet du gatunamn, adress kan du ange det här. Du kan också klicka på önskad position direkt i kartan.

   Beräkna

   Beskrivning

   • Längd: 3890 m
   • Tid: 14 min
   Nr Beskrivning m